Voorstelling

VZW IKOO is door de overheid erkend om aangepast vervoer te organiseren voor minder mobiele personen uit de regio Waas en Dender.

Bent u rolstoelgebonden of door een andere reden beperkt om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen, dan kan u van deze dienstverlening gebruik maken om een doktersvisite af te leggen, boodschappen te doen, op bezoek te gaan, of eender welke activiteit waardoor u (terug) kan deelnemen aan het sociale leven.

Alle minder mobiele inwoners van deze vervoersgebieden kunnen gebruiken maken van deze dienstverlening, ongeacht het inkomen of de leeftijd.

Reeksvervoer voor bijvoorbeeld revalidatie, nierdialyse,... kan niet opgenomen worden door DAV. Hiervoor kan u zich wenden tot Mutas of uw ziekenfonds.

vervoer4