Kernwaarden

Huiselijk

We bieden opvang aan waar het zo 'thuis' mogelijk is.
Om dit te realiseren nemen we ook taken op buiten onze eigen discipline.
We staan regelmatig stil om de huiselijheid te evalueren.

Samen zorgen

We stemmen de zorg samen af met zorggebruiker en mantelzorgers.
We bespreken het werk met collega’s en durven elkaar ook  aanspreken als dat nodig is.
We werken huisoverstijgend, zowel binnen als buiten de organisatie.
We zijn sociaal ondernemend en willen kansengroepen tewerkstellen of werkervaring aanbieden.

Met hart en ziel

We zijn nuchter en puur, warm en betrokken. We bieden zorg met aandacht, vanuit het hoofd én vanuit het hart.
We hebben voortdurend aandacht voor de waardigheid in de omgang met onze gebruikers en mantelzorger, collega's en medewerkers.
We luisteren actief, tonen respect en begrip, ook in moeilijkere situaties. We hebben bijzondere aandacht voor mensen die het moeilijk hebben of kansarm zijn.

Oplossingsgericht

We zijn verantwoordelijk voor de eigen opdracht en weten ons medeverantwoordelijk voor het geheel van onze dienstverlening.
Onze focus ligt op het realiseren van de gewenste situatie.
We bieden zorg aan elkeen, zonder onderscheid.
We werken actief mee wanneer de grenzen van zorg bij ons bereikt zijn.

Wendbaar door innovatie

We werken toekomstgericht, op een creatieve manier aan de verbetering van ons hulp - en dienstverleningsaanbod.
We bieden onze collega's en medwerkers kansen om hun mogelijkheden te realiseren en te ontwikkelen.