Voorstelling

Het Passantenhuis is een centrum voor dagverzorging voor ouderen, personen met een verhoogde zorgbehoefte of een sociaal aanvaardbare graad van dementie, die nog thuis of bij hun mantelzorger wonen.

Het Passantenhuis haalt mensen uit hun mogelijks sociaal isolement en zo kunnen we de mantelzorger een dag de tijd gegeven om wat bij te benen. Hierdoor vormt Het Passantenhuis één van de schakels in de thuiszorg om ouderen of zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Elke persoon die bij ons langskomt wordt hierdoor een passant genoemd.

De begeleiding in Het Passantenhuis wordt georganiseerd door een team van paramedisch geschoolde medewerkers die op een gepaste wijze kunnen omgaan met de noden van de passanten.

 

Het Passantenhuis Dendermonde is erkend door de Vlaamse Gemeenschap onder nummer PE 2031.

Het Passantenhuis Temse is erkend door de Vlaamse Gemeenschap onder nummer PE 2293.

Het Passantenhuis Wetteren is erkend door de Vlaamse Gemeenschap onder nummer PE 3117.