Praktisch

Momenteel is Ikoo actief in het "Intensief Werkplekleren" en "Werkinleving Jongeren".

Intensief Werkplekleren
Hier neemt Ikoo samen met partner Groep Intro het volledige traject op.
De begeleiding van werkzoekenden doorloopt een aantal fases die afhankelijk zijn van de beginsituatie en het einddoel.

Elke vorm van ondersteuning start met een oriënteringsfase. Daarbij brengt een screening de startsituatie in kaart waarna het jobdoelwit of 
het loopbaanperspectief en het traject er naartoe worden bepaald.
Als dat nodig is, worden de randvoorwaarden gerealiseerd die noodzakelijk zijn om tewerkstelling mogelijk te maken. Opleiding, coaching 
en werkplekleren versterken de nodige competenties en valideren ze. Het kan zowel gaan om algemene competenties (zelfsturing, 
sociale vaardigheden, taalvaardigheid,…) als om vaktechnische competenties. 
Matching en plaatsing zorgen voor de aansluiting met de arbeidsmarkt. 
Tot slot zorgen we als werkplekarchitect voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer en een duurzame tewerkstelling.

Als werkplekarchitect ondersteunen we ook de werkgever gedurende het volledige tewerkstellingsproces, van werving en selectie, over 
onthaal en retentie tot de uitstroom naar een volgende job.

Werkinleving Jongeren

Als partner van SBS Skill BuilderS biedt Ikoo aan jongeren stages aan. SBS neemt hier het volledige traject op.