Werking

De woonassistent:
De woonassistent is het aanspreekpunt voor alle praktische vragen met betrekking tot uw aanvraag en verblijf in de Residentie.

Uw aanvraag:
Voor elke opname vindt er een intake plaats en doorlopen we een aantal formaliteiten. De woonassistent informeert u hierover tijdens een eerste contact. Het directiecomité van de vzw beslist over uw aanvraag tot opname.
Indien er een wachtlijst is, zal de woonassistent u de procedure hieromtrent toelichten.

Uw verblijf:
Iedere bewoner vult zijn of haar manier van wonen in, zoals hij of zij het zelf wenst. Uiteraard woont u niet alleen in het gebouw en als organisatie trachten wij het samenleven en het sociaal contact zo veel mogelijk te stimuleren via het creëren van een aantal mogelijkheden. Het staat iedereen vrij hiervan gebruik te maken.

Ons aanbod:

 • Ontmoetingsruimtes ’t Kaffee en de Kantien: hier kan u op weekdagen elke middag terecht voor een tas koffie en een gezellige babbel met medebewoners.
 • U kan elkaar ook ontmoeten op het zonneterras, de pétanquebaan of, buiten de openingsuren, in de tuin van Het Passantenhuis.
 • Fitness: vrij gebruik van de fitnesstoestellen in de bewegingsruimte.
 • Bewonersraad: deze raad wordt vier maal per jaar door de bewoners zelf georganiseerd. U kan er terecht met al uw vragen en bemerkingen en de woonassistent informeert u over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Activiteiten: geregeld organiseert het CDV Het Passantenhuis activiteiten die opengesteld worden voor de bewoners van de assistentiewoningen. Maar de bewoners organiseren ook zelf graag: een wafelenbak, bloemschikken, koor, bingo, een actie voor het goede doel, een winterbbq,...  
 • Informatie: er liggen steeds folders ter beschikking met het diensten- en activiteitenaanbod van lokale verenigingen en organisatoren: OKRA, Ziekenzorg, CC Belgica, de Bib, Lokale dienstencentra,…

Uw veiligheid:

 • Er is een 24/24 uurs noodoproepsysteem.
 • Op weekdagen tussen 8 en 17 uur wordt de permanentie waargenomen door het DVC Het Passantenhuis.
 • Buiten de openingsuren gebeurt de permanentie via de zorgcentrale van het WGK.

Uw comfort:

 • Op weekdagen mogelijkheid tot het bestellen van een warme maaltijd in het CDV Het Passantenhuis.
 • Hulp en begeleiding bij het inschakelen van externe hulp, bijvoorbeeld poetshulp, thuishulp, verpleegkundige,…
 • Vervoersdienst

Medewerkers:

Woonassistent: Sophie Keymeulen