Werking

Vzw IKOO heeft een samenwerkingsakkoord met de oppasdienst Skoebidoe en stelt hiervoor 10 halftijdse ziekenoppasser te werk. Deze voeren voornamelijk oppas uit bij acuut zieke kinderen.
De oppasser neemt enkel taken op zich die te maken hebben met de ziekte van het kind zoals: toezicht houden en verzorgen van het kind, toedienen van maaltijden en medicijnen die klaargezet zijn, in nood andere hulpverleners verwittigen, ….

Daarnaast doen onze oppassers ook oppas bij kinderen met een beperking of langdurige ziekte. Zij hebben naast een opleiding in het omgaan met kinderen en ziekte, ook de nodige vorming genoten om met kinderen met een beperking om te gaan.
Hier gelden dezelfde tarieven als voor de acuut zieke kinderen.